1
My Cart
0 items | $0.00 USD

La boutique spécialiste du bento en direct de Kyoto au Japon !

Size L

 • Shikiri Bento
 • Nagabako Mokume
 • Nokorimono Bento
 • Fukuro Bento
 • Nishijin Bento Murasaki
 • Ojyu Bento 900ml | Red
 • Nonbiri
 • Nami Bento
 • Shokado Kaga
 • Kokeshi Bento Maihime
 • Big Kokeshi Bento Maneki-Neko Black
 • Kokeshi Bento Busho
 • Fukumaru Mokume
 • Bento Boxes Sales
  Hanaguruma Bento
 • Itadakimasu Bento
 • Eco Lunch Box 3 in 1
 • Delicatus Lunch Bowl Flat | Pink
 • Replacement lids
 • Nuri Ajiro Bento
 • Big Kokeshi Bento Maneki-Neko White
 • Nuri Wappa
 • Nuri Wappa Wood Tones
 • Black + Blum Box Appetit
 • Kokeshi Bento Hanako Big

Our Brands