1
My Cart
0 items | $0.00 USD

La boutique spécialiste du bento en direct de Kyoto au Japon !

Traditional boxes

 • Nagabako Mokume
 • Fukuro Bento
 • Onigiri Bento Kimono
 • Kimono Long Bento | Murasaki
 • Yamato
 • Owan Tsukimi
 • Ojyu Bento 900ml | Red
 • Kimono Picnic Box
 • Owan Sakura
 • Nonbiri
 • Nami Bento
 • Shokado Sakura
 • Shokado Kaga
 • Yamanaka Sakura
 • Ojyu Bento Long
 • Owan Bento
 • Higanbana Bento
 • Kyo Bento
 • Fukumaru Mokume
 • Ajiro Maru
 • Bento Boxes Sales
  Hanaguruma Bento
 • Nara Bento
 • Sakura Hanami
 • Irogasane Koban

Our Brands